Ekspertise inden for sundhedssektoren

Test og udvikling af sundhedsinnovationer.

Ekspertise inden for sundhedssektoren

Sundhedssektoren i både Danmark og de øvrige vestlige lande står over for store udfordringer.
Der skal leveres flere ydelser til en aldrende befolkning, antallet af kronikere stiger, og samtidig er der færre ressourcer.

Innovation er et middel til at skabe nye løsninger, som betyder, at sundhedssektoren vil kunne levere ydelser af høj kvalitet på en ny og mere tidssvarende måde.
Det drejer sig bl.a. om MedTech og eHealth løsninger som muliggør empowerment af borgeren, Independent Living løsninger, velfærdsteknologi m.v.

Danmark har en styrkeposition, hvad angår Sundheds IT, og Danmark og Norden ses som velegnede lokaliteter for test og udvikling af sundhedsinnovationer.

Nationalt: Vi hjælper bl.a. med at brobygge mellem regioner/hospitaler, kommuner og virksomheder, som skal samarbejde om udvikling, og vi rådgiver om samarbejdsmodeller og planer.

Globalt: Vi hjælper bl.a. med at identificere relevante partnere og med at brobygge mellem offentlige organisationer og private virksomheder på tværs af landegrænser. Vi kan skabe de rette sundhedsløsninger via innovativt udviklingsarbejde med de rette partnere, uanset lokalitet og nationalitet.