Opbygning af strategisk sundhedsinnovation samt udformning af ny innovationsstrategi.

Region Sjælland er en af Danmarks fem regioner og dens hovedansvar er drift og udvikling af sygehuse samt drift og udvikling af psykiatri og sociale tilbud. Regionen omfatter bla. seks sygehuse, herunder det nye supersygehus i Roskilde-Køge, Sjællands Universitets Hospital samt Næstved-, Slagelse g Ringsted Sygehuse. For at imødekomme fremtidens udfordringer og krav til sundhedsvæsenet fokuserer Region Sjælland på innovation.

  • Udarbejdelse af katalog med de bedste sundhedsinnovationer udviklet eller under udvikling i Danmark inden for hhv. medico, sundheds IT, Patient Empowerment løsninger, hospitalsbyggeri og indretning.
  • Initiativ til og etablering af en national arbejdsgruppe for sundhedsinnovation på tværs af de fem regioner. Formålet med arbejdsgruppen var at udarbejde en model for deling og implementering af de gode innovationer på tværs af hospitaler og regioner. Arbejdsgruppen er støttet af Danske Regioner og Center for Offentlig Innovation (COI) følger arbejdet.

http://www.regionsjaelland.dk/Sundhed/Innovation/Strategi-organisation-og-finansiering/Strategi/Sider/Nye-ideer.aspx

http://coi.dk/nyheder/2016/i-region-sjaelland-vil-de-vaere-bedst-til-at-kopiere/

Case

Innovationsstrategi og innovationskatalog.

Opgavestiller

Region Sjælland/Produktion, Forskning og Innovation.

regionsjælland

Vil du vide mere

RUFF & CO. tilbyder professionel rådgivning og periodevis assistance inden for innovationsstrategi- og ledelse samt international forretningsudvikling. Vi er brobyggere og matchmakere mellem den offentlige og den private sektor.

Kontakt os