Fundraising strategi og aktiviteter i DK og EU.

  • Input til strategi for fundraising til sundhedsinnovation i Region Sjælland.
  • Udarbejdelse af håndbog med road-map for fundraising for aktiviteter relateret til sundhedsinnovation på hospitalerne og enhederne i Region Sjælland. Derudover overblik over relevante finansieringskilder i DK (offentlige fonde og finansieringskilder samt private fonde) og på EU-niveau (herunder programmer under Horizon 2020 samt Interreg-program).
  • Etablering af relevante konsortier i Region Sjælland med hospitalsledelser, afdelingsledelser, kommuner, forskningsinstitutioner og virksomheder.
  • Rådgivning og medvirken til planlægning og udarbejdelse af større ansøgninger til fonde i DK samt på EU-niveau i tæt samarbejde med bla. Zealand Denmark, Region Sjællands EU-kontor i Bruxelles.

http://www.zealanddenmark.eu/

Case

Fundraising strategi og aktiviteter i DK og EU.

Opgavestiller

Region Sjælland/Produktion, Forskning og Innovation.

regionsjælland

Vil du vide mere

RUFF & CO. tilbyder professionel rådgivning og periodevis assistance inden for innovationsstrategi- og ledelse samt international forretningsudvikling. Vi er brobyggere og matchmakere mellem den offentlige og den private sektor.

Kontakt os