Hjælp til innovation i store såvel som små organisationer/virksomheder

Innovation og Business

Innovation er altafgørende for at imødekomme fremtidens krav til produkter, services, processer og organisation om det så er i Danmark eller på globalt plan. Dette gælder for såvel store offentlige organisationer som små og mellemstore virksomheder.

Innovation og Business går hånd i hånd: innovation skal ikke ses som en meromkostning, men som et instrument til at opnå bedre resultater i ens forretning eller organisation. Det være sig bedre og billigere produkter, nye kunder via nye services, nye måder at organisere sig på m.v. Det handler også om at være åben over for løsninger der anvendes i andre sektorer og som, i tilpasset form, kan skabe værdi i ens egen organisation.

Vi er hele tiden på forkant med, hvad der sker på globalt plan inden for området innovationsværktøjer og nye trends.

Vores værdiskabende hjælp/ydelser inden for Innovation og Business:

Vi involverer andre relevante fagligheder efter behov.

  • Innovationsstrategi, herunder workshop med ledelse – hvad vej skal vi gå?
  • Innovationsledelse – hvordan håndterer vi innovationsprocesser – og udvælger de bedste innovationer, Idea Management?
  • Innovationsproces – tilrettelæggelse og gennemførelse af f.eks. brugerdrevne innovationsmetoder, simulation m.v.
  • Projektledelse af innovation
  • Opbygning af innovationskultur, herunder interaktiv træning og undervisning – hvordan bliver medarbejdere og ledelse bedre til selv at udvikle og implementere?
  • Brobygning/Matchmaking: hvordan finder vi de rette partnere i Danmark eller globalt til at gennemføre innovationssatsning? I det offentlige? I erhvervslivet? På universiteter?
  • Resultater: Hvordan implementerer vi og høster resultater?
  • Funding: Hvordan finansierer vi innovation?

Kontakt os

Vi rådgiver om og udarbejder konkrete redskaber inden for design, branding, kundestrategi og internationaliseringsstrategi.

Eksempler

Eksempler på opgaver inden for business og Innovation som Susie A. Ruff har stået i spidsen for.

This post is also available in: English